• Plotseling is de tekst op het display weggevallen. Het display licht blijft branden en de verwarming werkt niet. Volgens handleiding herstart maar helpt niet. Wat is het probleem? Kapotte thermostaat of iets anders?

    Gesteld op 20-3-2017 om 10:15 in forum Magnum E control Misbruik melden
    • Ik heb sinds een week hetzelfde prpbleem. Reset helpt niet; ik krijg steeds een hel verlicht display en er valt niets in te stellen. Is er al ergens een oplossing voor dit probleem of wordt het simpelweg vernieuwen door een ander merk? Geantwoord op 23-7-2017 om 19:19

      Waardeer dit antwoord (43) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info