• scherm is hel verlicht met magnum erin en kan er niks mee. wie weet wat ik moet doen?

  Gesteld op 24-1-2017 om 17:50 in forum Magnum E control Misbruik melden

  • Reset procedure. Door 2 personen uit te voeren.
   1. Schakel de stroomtoevoer via de hoofdschakelaar uit
   2. Schakel de stroomtoevoer in via de hoofdschakelaar en druk op datzelfde moment de linker en rechter knop in van de thermostaat. Druk deze zolang in tot dat het MAGNUM logo in beeld komt. De thermostaat zal hoorbaar in en uit schakelen en er zal een tekst in beeld komen met de huidige software versie.
   3. Schakel nu opnieuw de stroomtoevoer uit en na ca. 2 seconden weer in.
   4. De thermostaat kan nu opnieuw worden geprogrammeerd en zou correct moeten functioneren.

   Naar alle waarschijnlijkheid werkt de thermostaat na de reset weer naar behoren. Mocht het probleem niet zijn verholpen, dan zou ik willen adviseren de gehele thermostaat te demonteren en (kosteloos) op te sturen naar het volgende adres:

   MAGNUM Heating
   Antwoordnummer 14212
   4690 WN Tholen

   Gelieve in een kort begeleidend schrijven aangeven wat het probleem is en uiteraard uw naam- en adresgegevens vermelden. Na analyse door de technische dienst zullen wij het resultaat naar u terugkoppelen. (Voor aanwijzingen van het demonteren van uw thermostaat verwijs ik u graag naar de installatievoorschriften, zie bijlage 1.2. Gelieve het verzendbewijs te bewaren totdat de retourzending door MAGNUM is afgehandeld.) Geantwoord op 24-2-2017 om 10:22

   Waardeer dit antwoord (25) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info