• De vloerverwarming werkt niet meer. De thermostaat geeft 60,6 graden Celsius aan. Heb thermostaat gereset maar temp blijt op 60 staan en het blifjt koud. Wat kan hier aan de hand zijn en hoe kan dit worden opgelost? Werkt 4 jaar zonder problemen en opeens niet meer.

  Gesteld op 9-3-2016 om 17:31 in forum Magnum E control Misbruik melden
  • de vloerthermometer bleek defect te zijn ( dit is een kabel die loopt van bedieningspaneel tot in vloer, en is vervangbaar) deze verkregen bij leverancier. Geantwoord op 2-4-2016 om 11:37

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden
  • Blijkbaar een vaker terugkerend probleem. Ook mijn vloer is ijskoud maar de temperatuur in het scherm staat op 60,6. Alleen mijn systeem is nog geen jaar oud???
   Geantwoord op 29-11-2016 om 15:44

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info