• Ik heb een digitale SAMSUNG TV overgekocht van mijn zoon, maar daarop is geen SCART voorzien.
  Ik heb ook een Digibox van Telenet.
  Kan ik mijn Magnum 3600 via scart aan mijn Digibox schakelen en dan via mijn Digibox naar oude video's kijken?
  Zo niet, hoe kan ik mijn video/dvd toch nog aangesloten krijgen op deze TV (die wel nog 2 HDMI ingangen vrij heeft.
  Bij voorbaat dank voor je hulp.
  Marie-Anne

  Gesteld op 2-1-2016 om 12:13 in forum Magnum DVD VCR 3600 Misbruik melden
  • Kun je nagaan of er geen aansluitingen zijn met " cinsh "fiches ( gekleurde topjes om er de fiche op aan te sluiten ) deze hebben een kleur >>ROOD WIT voor de audio en GEEL voor het beeld .Meeqtal zijn deze aansluitingsdraden extra bijgeleverd bij elk toestel en die zou je al in uw bezit moeten hebben bij uw oud toestel en uw TV toestel
   Hopelijk heb ik u kunnen helpen
   Grtz Mack Geantwoord op 3-1-2016 om 18:43

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info