• ik heb een MPF 1900 hometrainer, maar nu loopt hij aan bij het trappen en de
  weerstand is bijna niet in te stellen

  Gesteld op 10-3-2015 om 12:40 in forum MPF Hometrainer Misbruik melden
  • Er zit vooraan de hometrainer (onder het stuur) een bandje. Probeer die los te krijgen door het van de hometrainer af te bewegen terwijl je het bandje goed vasthoud (het bandje kan namelijk terugschieten).
   Als je het bandje een heel klein stukje de hometrainer in laat gaan en het weer vastzet gaat het trappen makkelijker en vise versa. Hierbij gaat het om milimeters.
   Als het goed is kun je nu weer de weestand in stellen. Succes! Geantwoord op 21-6-2015 om 23:26

   Waardeer dit antwoord (11) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info