• Blijft het scherm steeds aan of kan je er een timer opzetten?

    Gesteld op 16-4-2016 om 22:23 in forum Luvion SUPREME CONNECT Misbruik melden
    • We hebben deze babyfoon net aangeschaft. Met de energiebespaar-stand kun je ervoor zorgen dat het beeld na 3 minuten uit gaat en bij waarneming van een scherp geluid meteen weer aanspringt. Verder kun je ook handmatig het scherm uitzetten door kort op de aan-uit knop te drukken (erg handig voor 's nachts). Het scherm gaat ook dan weer automatisch aan bij waarneming van geluid. Groeten, Sander. Geantwoord op 17-11-2016 om 11:16

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info