• Het muziekje aan de camerakant is maar heel zacht hoorbaar.. kunnen we dit op de een of andere manier harder zetten? Ik bedoel dus aan de kant van de camera in de babykamer. Alvast bedankt!

    Gesteld op 10-7-2019 om 20:45 in forum Luvion Essential Misbruik melden
    • Ook aan de hand gehad. Luidsprekertje binnenin bleek door een val verschoven te zijn. Als je nog binnen de garantietermijn bent, best even opnemen met de klantendienst van Luvion. Je kan hem ook altijd zelf openmaken en alles weer goed plaatsen (hebben wij gedaan). Maar dan vervt je garantie uiteraard wel... Geantwoord op 3-8-2019 om 18:28

      Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info