• Mijn azertytoetsenbord staat plots op qwerty. Hoe zet ik het terug?

  Gesteld op 31-3-2022 om 18:45 in forum Logitech SLIM FOLIO Misbruik melden
  • Ga naar: instellingen - algemeen - toetsenbord - toetsenborden
   Je kan dan zien welke toetsenborden je hebt.
   Er wordt onderscheid gemaakt tussen de toetsenborden Nederlands (België) vaak staat deze op azerty en Nederlands (Nederland) vaak staat deze op qwerty.
   Heb je het juiste toetsenbord maar krijg je toch niet de bijbehorende toetsen dan kan je kan twee dingen proberen:
   1. Klik op het toetsenbord dat al is toegevoegd - daar kan je selecteren welke stand je wil hebben ( qwerty - azerty - qwertz). Indien je slim folio dit niet pakt dan kan je proberen het toetsenbord opnieuw toe te voegen.
   2. Ga terug naar het toetsenborden overzicht en klik rechts bovenin op het blauwe woord “wijzig” klik dan bij het Nederlandse woordenboek op het rode balletje dat verschijnt en klik op verwijderen. Ga terug naar het toetsenborden overzicht en klik op “voeg toetsenbord toe”. Selecteer hier voor azerty Nederlands (België) of voor qwerty Nederlands (Nederland). Als goed is neemt het slim folio toetsenbord dan wel de juiste toetsen over. Geantwoord op 4-4-2022 om 09:49

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info