Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Harmony 885 Benutzerhandbuch
Seite 1 v. 1.0
Hier können Sie die PDF-Version dieses Handbuchs herunterladen und drucken.
Benutzerhandbuch zur Harmony-
Fernbedienung 885
Vielen Dank, dass Sie sich für die Harmony-Fernbedienung entschieden haben! Jetzt haben Sie Ihr
gesamtes Home Entertainment in der Hand. Dieses Benutzerhandbuch zeigt Ihnen die Online-
Einrichtung, Anpassung sowie die Hauptfunktionen der Harmony-Fernbedienung.
Die Harmony-Website wird kontinuierlich aktualisiert, damit Sie noch mehr Spaß an Ihrer Harmony
haben. Richten Sie sich in Zweifelsfällen nach den Informationen und Anweisungen auf der Website.
Wählen Sie ein Thema aus der folgenden Liste, um mehr über die Harmony-Fernbedienung zu erfahren:
EINLEITUNG
Beschreibung der Harmony-Fernbedienung
Beginn der Einrichtung
!
Schritt 1: Erstellen eines Harmony-Benutzerkontos
!
Schritt 2: Fertigstellen der Online-Einrichtung
VERWENDEN DER HARMONY-FERNBEDIENUNG
Glow-Taste
Wiederaufladen der Batterien
Entnehmen der Fernbedienung aus der Ladestation
Auswählen einer Aktion
Anzeigen der Status- und Navigationsleiste
Anzeigen der Hilfe auf der Harmony-Fernbedienung
!
Verfügbare Hilfe in der Anzeige
!
Harmony-Assistent
Steuern einzelner Geräte
Videotest-Tasten
Systemoptionen
ANPASSEN DER HARMONY-FERNBEDIENUNG
Anpassen der Anzeige der Harmony-Fernbedienung
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Is er ook een nederlandse handleiding?

  mkoenraadt@home.nl Gesteld op 6-2-2010 om 18:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste mevr of heer koenraadt,
   Zou u mij de handleiding in het nederlands willen mailen .Ik zou er zo mee geholpen zijn mijn email is rmohlmann@casema.nl.
   Alvast heel hartelijk bedankt,

   René Möhlmann Geantwoord op 27-5-2015 om 17:27

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Logitech Harmony 885 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Logitech Harmony 885 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Logitech Harmony 885

Logitech Harmony 885 Gebruiksaanwijzing - English - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info