• Ik heb ook aan de lopende band, dat beeld en geluid van de Loewe TV uitvalt, en dan komt op beeld:
  geen ingangssignaal via Ant. 2 bekend.
  In het recente verleden ook heel vaak geen geluid, dan naar andere zender en terug.
  Maar het eerste is het ergste. Je mist soms net iets leuks, en bovendien is het heel vervelend, want soms duurt het heel lang.
  Opmerkelijk was dat het tijdens de kerst- en nieujaarsweken het juist heel goed ging. Hoe komt dat....? Door de vele internetverbindingen van zaken.
  Is het te wijten aan de LOEWE-televisie, dat toch een heel goed en kostbaar product is.....?
  Of is het te wijten aan ZIGGO, waar ik in het verleden heel veel problemen mee heb gehad....!!

  Gaarne een antwoord. Met dank, Elisabeth

  Gesteld op 15-1-2018 om 12:42 in forum Loewe LCD TV Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info