• loewe afstandsbediening werkt in eens niet meer ( ook na plaatsing nieuwe batterijen )

  Gesteld op 11-5-2015 om 22:27 in forum Loewe Afstandsbediening Misbruik melden
  • Ik heb op dit moment hetzelfde probleem. Afstandsbediening werkt opeens niet meer, ook niet na plaatsen nieuwe batterijen.
   Graag oplossing voor dit probleem, wie helpt? Geantwoord op 22-6-2015 om 15:32

   Waardeer dit antwoord (123) Misbruik melden
  • Zelfde probleem gehad. Nieuwe batterijen werkten in eerste instantie niet. Toen met wattenstaafje in alcohol 70% gedept en beide uiteinden van waar de batterijen geplaatst worden, schoongemaakt. En voila. Afstandsbediening werkt weer. Geantwoord op 23-10-2016 om 12:32

   Waardeer dit antwoord (11) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info