• geluid op LAPTOP Lenevo V110 -15iSK is veel te zacht.
    Hoe kunnen we dit verbeteren?

    Gesteld op 27-11-2018 om 19:39 in forum Lenovo Laptop Misbruik melden
    • Kijk onder 'locations': front vieuw: toetsenbord de buttons volume en mute, 3 knoppen rechts van de Access button. Ik heb nog een oude IBM thinkpad, maar ik denk niet dat er veel gewijzigd is aan het keyboard. Druk even op de knop met pijltje naar boven voor luider klinken, op pijltje naar beneden voor zachter klinken, tot je het gewenste volume hebt... Geantwoord op 27-11-2018 om 21:48

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info