Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/27
Pagina verder
Lenovo TAB 10
Guide de l'utilisateur
Lenovo TB-X103F
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Tablet doet niks meer. Op het scherm het androidpoppetje met geopend buikje. Daarin een rode driehoek met uitroepteken! Gesteld op 29-10-2020 om 23:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Opijn scherm staat een soort robotje met een goed driehoek met uitroepteken erin. Wat betekent dit Gesteld op 29-10-2020 om 22:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Video's worden heel langzaam af
  gespeeld. Geen idee hoe het komt en hoe het te verhelpen.?

  Gesteld op 13-9-2020 om 18:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,
  Mijn geluid doet het niet meer op de tablet.
  Ook als ik bij geluidsinstellingen kijk dan wordt ik hier meteen uitgegooid.
  Wat kan dit zijn?
  Met vriendelijke groet Gesteld op 11-9-2020 om 10:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het toetsenbord is heel klein afgebeeld hoe krijg ik het terug op normale grote Gesteld op 19-8-2020 om 11:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de lenovo tab10

  de touchscreen doet het niet meer.
  kan pincode niet meer invoeren maar ook niet de opties aanklikken om hem opnieuw op te starten en of uit te schakelen.

  wie weet wat dit kan zijn en hoe het te verhelpen is?

  groet Priscilla Gesteld op 17-8-2020 om 11:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ook ik heb een vraag over deze Lenovo Tab 10 TB-x103 F
  Ik wil deze terugzetten naar de fabrieksinstellingen n.l in het begin is er iets fout gegaan met de Landinstellingen ?
  Gesteld op 10-8-2020 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lenovo TAB 10 - TB-X103F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lenovo TAB 10 - TB-X103F in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info