Lenovo G780 Notebook | 5,34 mb | Nederlands35
Hoofdstuk 5. Probleemoplossing
Veelgestelde vragen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deze paragraaf vermeldt veelgestelde vragen per categorie.
Informatie vinden
Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het gebruik van mijn computer?
De
Lenovo Gids met algemene en veiligheidsinformatie
die bij uw computer is
meegeleverd bevat veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van uw computer.
Lees en volg alle voorzorgsmaatregelen op bij het gebruik van uw computer.
Waar vind ik de hardwarespecificaties voor mijn computer?
U kunt de hardwarespecificaties voor uw computer vinden op de gedrukte
folders die bij uw computer zijn meegeleverd.
Waar vind ik informatie over de garantievoorwaarden?
Voor de garantie die van toepassing is op uw computer, inclusief de
garantieperiode en het soort garantie, kunt u de brochure met de Lenovo-
garantieverklaring raadplegen die bij uw computer werd geleverd.
Besturingsprogramma's en vooraf geïnstalleerde software
Waar zijn de installatieschijven voor vooraf door Lenovo geïnstalleerde
programma's (bureaublad)?
Uw computer is niet geleverd met installatieschijven voor Lenovo vooraf
geïnstalleerde software. Als u enige vooraf geïnstalleerde software
opnieuw moet installeren, vindt u het installatieprogramma op de D-
partitie van uw harde schijf. Als u het installatieprogramma daar niet kunt
vinden, kunt u het ook downloaden van de Lenovo klantenservice website.
Waar kan ik besturingsprogramma's vinden voor de diverse hardwareapparaten
van mijn computer?
Als uw computer een vooraf geïnstalleerd Windows besturingssysteem
bevat, biedt Lenovo besturingsprogramma's voor alle hardwareapparaten
die u nodig hebt op de D-partitie van uw harde schijf. U kunt de nieuwste
apparaatbesturingsprogramma's ook downloaden van de Lenovo
klantenservice website.
Lenovo OneKey Recovery system
Waar zijn de herstelschijven?
Uw computer is niet geleverd met herstelschijven. Gebruik het Lenovo
OneKey Recovery system als u het systeem terug moet zetten naar de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
Vorige 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Volgende

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Lenovo G780 Notebook bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Lenovo G780 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.