Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
Lees de veiligheidsaanwijzingen en belangrijke tips in de
bijgeleverde handleidingen voordat u uw computer in gebruik neemt.
nl-NL
Rev. AA00
Lenovo
Flex 2-14/Flex 2-14D
Flex 2-15/Flex 2-15D
Gebruikershandleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn Lenovo flex2-14-00870 gaat niet meer aan, het uit-aan knopje knippert de hele tijd, maar de laptop zelf gaat niet meer aan. Gesteld op 28-4-2016 om 13:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar zit het knopje om de laptop te ressetten?
  Het beedscherm is zwart en gaat niet aan.
  Gesteld op 4-12-2015 om 12:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn laptop gaat vaak niet maar aan, sommige dagen moet ik 10 min op de aanknop zitten proberen duwen, tot hij aangaat. Aan de reacties hieronder te zien, ben ik niet de enige met dit probleem. Is dit probleem al bij iemand opgelost geraakt? Gelieve tips, hulp? Gesteld op 19-8-2015 om 14:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn computer start niet meer op. Het is al vaker gebeurt dat als je wegloopt dat het scherm zwart word en uiteindelijk uit valt, zodra die uitvalt start hij niet meer op, soms uren lang niet maar hij ging uiteindelijk wel aan. Nu is hij al 2 dagen niet aan gegaan ik snap er echt niks van Gesteld op 4-7-2015 om 17:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb exact het zelfde probleem. Computer hier voor eens bij media markt terug binnengegeven, maar had na 2 weken opnieuw het zelfde probleem. Heeft u hiervoor al een oplossing gevonden? Geantwoord op 11-8-2015 om 20:21

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lenovo Flex 2-14 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lenovo Flex 2-14 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info