Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
ideacentre
AIO 300 Series
Quick Start Guide
Service and Support information
Windows help system
The following information describes the technical support that is available for
your product, during the warranty period or throughout the life of your product.
Refer to the Lenovo Limited Warranty for a full explanation of Lenovo warranty
terms. See “Lenovo Limited Warranty notice” later in this document for details
on accessing the full warranty. If you purchased Lenovo services, refer to the
following terms and conditions for detailed information:
For Lenovo Warranty Service Upgrades or Extensions,
go to: http://support.lenovo.com/lwsu
For Lenovo Accidental Damage Protection Services,
go to: http://support.lenovo.com/ladps
Online technical support is available during the lifetime of a product at:
http://www.lenovo.com/support
The Windows help system provides you with detailed information about using
the Windows operating system.
To access the Windows help system, do the following:
Open the Start menu and then click or tap Get Started to get more details.
You also can enter Get Started or what you’re looking for in the search box
on the taskbar. You’ll get suggestions and answers to your questions about
Windows and the best search results available from your PC and the Internet.
To perform system recovery after a serious error in Windows 10, click or tap
the Start button and select Settings
Update & security
Recovery.
Then, follow the instructions on the screen for system recovery.
ATTENTION: The Windows operating system is provided by Microsoft
Corporation. Please use it in accordance with the END USER LICENSE
AGREEMENT (EULA) between you and Microsoft. For any question related
to the operating system, please contact Microsoft directly.
Accessing other manuals
Carry the computer
The Important Product Information Guide has been preloaded onto your
computer. To access this guide, do the following:
1. Open the Start menu and then click or tap Lenovo Companion. If Lenovo
Companion is not displayed on the Start menu, click or tap All apps to
display all programs, and then click or tap Lenovo Companion.
2. Click or tap Support
User Guide.
Models without preinstalled operating systems and Virtual Desktop
Infrastructure (VDI) clients:
Go to the Lenovo Support Web site to access your manuals. See “Downloading
manuals” for additional information.
Downloading manuals
The latest electronic publications for your computer are available from the
Lenovo Support Web site. To download the publications,
go to: www.lenovo.com/UserManuals.
The following information refers to ideacentre AIO 300 machine type:
F0BC [AIO 300-23ACL/Energy Star] / F0BW [AIO 300-22ACL/Energy Star]
F0BY [AIO 300-23ISU/Energy Star] / F0BX [AIO 300-22ISU/Energy Star]
F0BV [AIO 300-20ISH/Energy Star]
Lenovo, the Lenovo logo and ideacentre are trademarks of Lenovo in the United
States, other countries, or both.
Windows is a trademark of the Microsoft group of companies.
Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of
others.
© Copyright Lenovo 2015. LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or
software is delivered pursuant to a General Services Administration “GSA” contract,
use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract
No. GS-35F-05925.
Version 1.0 2015.09
SP40J79602
Replacing or upgrading hardware
Safety information for replacing CRUs
Do not open your computer or attempt any repairs before reading the “Important
safety information” in the Safety, Warranty, Environment, Recycling Information
Guide and Important Product Information Guide that was included with your
computer.
If you no longer have this copy of the Safety, Warranty, Environment, Recycling
Information Guide and Important Product Information Guide, you can obtain
one online from the website at http://www.lenovo.com/UserManuals.
Pre-disassembly instructions
Before proceeding with the disassembly procedure, make sure that you do the
following:
1. Turn off the power to the system and all peripherals.
2. Unplug all power and signal cables from the computer.
3. Place the system on a flat, stable surface.
CRUs for your computer include:
• keyboard • adapter
• mouse • hard disk drive
This part contains instructions for replacing the following parts:
Foot cover (Follow steps:
1
)
Hard disk drive (Follow steps:
1
2
)
Replacing or upgrading hardware
1
Removing the foot cover
2
Replacing the hard disk drive
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lenovo AIO 300 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lenovo AIO 300 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info