Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Manual
DC5105
For information and support, www.lenco.eu
1. Get to know your camera
1.1 Features
5.0 Mega pixels resolution sensor
Video clips
Audio record
Web camera
Built-in Microphone Voice recorder
Built-in flash Light
TV output
2.4” LTPS real color display
Internal 16MB flash memory and SD card support
Driver free for Windows 2000/ME/XP/Vista and MAC 9.x and X.x
Macro mode
1.2 Specifications
Sensor 5.0 Mega pixel CMOS sensor
12.0 Mega pixels: (4032x3024) (Hardware Interpolation)
8.0 Mega pixels: (3264x2448) (Hardware Interpolation)
5.0 Mega pixels: (2560x1920)
3.1 Mega pixels: (2048x1536)
1.3 Mega pixels: (1280x960)
Image resolution
300K pixels: (640x480)
Lens F/2.8 f=8.5mm
Focus range 0.5m. ~ Infinity
Macro mode 11cm – 18cm
Digital zoom 8x
Flash strobe Built-in (Auto/force/off)
LCD display 2.4” real color LTPS TFT
White balance Auto/Daylight/cloudy/Tungsten/Fluorescent
Video mode
30fps@QVGA &20fps@VGA
Built-in memory
16MB Flash memory
VGA: (640x480) --138 Pictures
1.3M: (1280x960) -- 54Pictures
3.1M: (2048x1536) -- 28 Pictures
5.0M: (2560 x 1920) -- 21 Pictures
8.0M: (3264x2448) -- 14 Pictures
Picture Capacity in 16M
memory (The quantity of
pictures varies and
depends on the
complexity of the scene)
12M: (4032x3024) --3 Pictures
External memory card SD card supports up to 2GB
File format Picture: JPEG, Video: AVI, Voice: WAV
Self timer 2/10/10+2 seconds
PC interface USB 1.1
TV-out NTSC/PAL
Power source 2xAAA alkaline batteries.(Rechargeable battery is not recommended)
1.3 System requirement
Windows 2000/ME/XP/Vista or above
Operating System
Mac 9.x or X.x
CPU Pentium II or above
RAM At least 64MB
Interface USB port
CD 4x speed CD ROM or above
2. Functional parts:
1 Strap hook Hook for attaching the wrist strap to the camera.
2 Shutter Press this button to take photographs or to start/stop recording a short video clip.
3
Power on/off
button
Press this button to turn on, press again to turn off.
4
Self-timer
indicator
Blinking when the self-timer function is operating.
5 Flash light
Use the built-in flash to give the subject extra lighting if it is in dark surroundings
(the best flash distance is recommended within 1.5m.).
6 Macro switch
Macro mode: Select this mode to take close-up photographs (distance 11cm -
18cm).
Normal mode: Select this mode to take photographs from 0.5m - infinity
7
USB
interface
Via this connection, you can download photographs and video clips to a computer.
8
AV port For television connection.
9 Lens
Records the image to be taken.
Note: Keep the lens clean. Dirt and fingerprints will affect the quality of the picture.
10
LCD screen Display photographs, video clips, camera setting and menu.
11 Busy LED When the indicator is lit, the camera is busy.
12
Left/ display For menu LEFT selection, and LCD display on / off.
13 Menu For camera setting.
14 Mode Press it to select different mode.
15 UP UP & Digital zoom in
16 OK Press it to confirm changes.
17
Right/flash
light
For menu right selection, and selection of flash light mode.
18 Down Down & Digital zoom out
19 Playback Press it to enter playback mode.
20
Delete Press it to delete the photo in playback mode.
21
Battery door 2xAAA alkaline batteries
22
SD card slot SD card slot.
23
Tripod
connector
To fix the camera on tripod.
3. Details for camera setting
12M pixel resolution 4032 x 3024
8.0M pixel resolution 3264 x 2448
5.0M pixel resolution 2560 x 1920
3.1M pixel resolution 2048 x 1536
1.3M pixel resolution 1280 x 960
Size
VGA resolution 640 x 480
Quality
Fine(Default)/Standard/
Economy
Picture quality set
Scene mode
Auto(Default)/Sport/Night/
Portrait/Landscape/Backlight
Scene set
Exposure
value
+/-2, +/-5/3, +/-4/3,
+/-2/3,+/-1/3 +/-1, 0(Default)
Level of exposure
Auto (Default) Automatic white balance
Daylight
White balance selected for daylight
surrounding
Cloudy White balance selected for cloudy surrounding
Tungsten White balance selected for tungsten lighting
White
balance
Fluorescent
White balance selected for fluorescent
surrounding
ISO Auto(Default)/100/200 Sensitivity select
Color
Standard (Default) / Vivid /
Sepia / Monochrome
Color setting
Saturation Normal(Default) / High / Low Saturation setting
Sharpness Normal(Default) / Hard /Soft Sharpness setting
2s Set the delay time at 2s to take a picture
10s Set the delay time at 10s to take a picture
Self timer
10+2s
Set the delay time at 10s to take a picture, and
then every 2s to take pictures automatically.
Date Input Off(Default)/Set DD,MM,YYYY
Time Stamp
Off(Default)/Date Only/Date &
Time
Show the date and / or time on the pictures
Capture
Continuous
shoot
Continuous shoot
Can continuously shoot up to 3 pictures
within 10 seconds.
Format Execute/cancel Format the memory card.
Language
English(Default)/T-Chinese/S-
Chinese/French/German/
Italian/Spanish/Portuguese
Select display language
Auto power
off
1/3/5 min and Off
Auto power off in1min, 3min(default) or
5 min if no operation
Sys. Reset Execute/cancel Restore default setting
50Hz Main European electricity frequency Light-
Frequency
(Flicker)
60Hz Main American electricity frequency
NTSC American and Japanese video format
TV- Out
PAL European video format.
PC Cam Work as a web camera.
SET
Setup
USB
Disk Drive Act as a portable disk.
Note: The camera will remain the last setting when it is turned off.
4. Explanation of the status icons
Item Function Description
1 Battery indicator
The batteries are full.
The batteries are empty.
2 Recording mode
Setting for photographs taking
Setting for videos capture
3 Date stamp Displays the date day/month/year
4
Memory or SD card
indicator
Indicates memory or SD card
:Pictures stored in built-in memory
:Pictures stored in SD card
5 Photo / Video counter
Photo mode :No. of balance picture can be taken;
Video mode: Balance of recording time in second;
Playback mode: The No. of pictures or video clips
6 Selected Resolution
12M= 4032x3024;
8M= 3264x2448;
5M=2560x1920;
3.1M = 2048x1536;
1.3M=1280x960;
VGA=640x480;
7 Flash indicator
: Force flash.
: Auto Flash: The camera determines if the flash must
be used or not.
: No Flash: The flash is turned off.
8 Picture quality
The quality is fine (Default).
The quality is standard.
The quality is economy.
9 Brightness Alert
Alert user to hold the camera steadily.
10
Normal / Macro
mode indicator
Normal mode (0.5m – infinity)
Macro mode (11cm –18cm)
11 View center
5. Using the camera
5.1 Installing the batteries
1. Open the battery door.
2. Insert 2 AAA alkaline batteries into the camera.
3. Turn on the camera.
Press the POWER button to turn it on (press it again to turn off).
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lenco dc 5105 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lenco dc 5105 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Lenco dc 5105

Lenco dc 5105 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 2 pagina's

Lenco dc 5105 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info