Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
Handleiding Sportcam-200 Camera
1. Belangrijkste kenmerken
Opnemen in max. 1080p FHD-video met gebruik van een simpele
schuifschakelaar
Neem foto’s met een digitale resolutie van 5 MP
Accepteert MicroSD-kaart en maakt het mogelijk om 2,5 uur FHD-video op te
slaan met 32GB geheugen.
Ingebouwde 1050mAh Li-ion accu voor ongeveer 3 uur continu gebruik
Waterdicht tot op een diepte van 10 meter zonder het gebruik van extra omhulsel
2. Inhoud van de doos
Open de verpakking zorgvuldig en controleer of de volgende items in de verpakking zitten:
1 Lichaam camera 6 Sleutel CamLocker
2 Afdichting op achterkant 7 CamLocker-aansluiting–
kogelgewricht
3 Mini-USB-kabel 8 Stuurhouder
4 Bevestigingsriem 9 Draagtas
5 CamLocker 10 Handleiding
3. Functionele onderdelen
1
Lens
Hoogwaardige lens
2
LED-indicator
Toont de status van de camera
3
Power / Sluiter-toets
1. Zet de camera aan of uit
2. Neem een enkele foto
4
Record & Stop-
schuifschakelaar
Schuif om het opnemen van video te starten of
stoppen
5
Afdichting op achterkant
camera
Draai om de camera af te dichten
6
Statiefbevestiging
Voor de CamLocker of ander statief die gebruik
maakt van een soortgelijke statiefschroef
7
Opening voor draagriem
Lus aan pols met bandje
8
Vergrendeling afdichting
Vergrendel de afdichting op de achterkant
9
Micro-HDMI-aansluiting
Sluit de camera aan op een TV met behulp van
HDMI-kabel
10
Schuifschakelaar voor
video-resolutie
Selecteer videoresolutie: FHD of HD
11
MicroSD-kaartsleuf
Opslaglocatie voor MicroSD-kaart
12
Reset
Reset de camera
13
Mini-USB-poort
1. Aansluiten op computer voor
gegevensoverdracht of camera-instellingen
2. Voor het opladen van de camera
4. De camera gebruiken
4.1 Uw camera opladen
Laad uw camera op met de USB-kabel of een AC/DC-adapter (niet meegeleverd). De rode
LED zal oplichten om aan te geven dat de camera wordt opgeladen en gaat uit zodra de
camera volledig is opgeladen. Het duurt ongeveer 2 uur om de camera volledig op te
laden.
4.2 Een geheugenkaart plaatsen
Plaats een MicroSD-kaart (niet meegeleverd) voordat u
uw camera gebruikt. Controleer of de camera is
uitgeschakeld vóór u de kaart in de sleuf steekt.
Opmerkingen
1. Er is maar een juiste manier om de MicroSD-kaart in
de sleuf te steken. Forceer de kaart niet in de sleuf,
omdat dit zowel de camera als de MicroSD-kaart
kan beschadigen.
2. Een nieuwe MicroSD-kaart moet worden geformatteerd voordat u de kaart in gebruik
neemt. Kijk in paragraaf 5 voor meer informatie.
4.3 De datum en tijd instellen
U kunt de klok van de camera instellen met software om ervoor te zorgen dat video- en
fotobestanden worden opgeslagen met de juiste datum/tijd-informatie.
De klok van de camera instellen
1. Sluit uw camera aan op een computer met de USB-kabel. Start setting_win.exe in de
map van uw MicroSD-kaart. Als u gebruik maakt van een MAC, start dan
setting_mac.app.
2. Zoek “Date and Time” en klik op “SET”.
3. Stel de datum en tijd in of klik op “Sync with PC” om de datum en tijd in te stellen aan
de hand van de datum en tijd op uw PC.
4. Klik op “OK” om de instellingen op te slaan.
5. Koppel de camera los van uw PC direct nadat het instellen is voltooid. De datum en
tijd zullen nu juist zijn ingesteld.
4.4 Uw camera afdichten
De camera kan met behulp van de waterdichte behuizing tot 10
meter of 30 voet onder water gebruikt worden. U moet de camera
afdichten met de afdichting op de achterkant om de camera te
beschermen bij gebruik in natte of vochtige omstandigheden.
Om de afdichting op de achterkant vast te zetten:
1. Bevestig de afdichting op de achterkant aan de achterkant
van de camera en draai met de klok mee tot de twee zwarte
stippen zijn uitgelijnd
2. Schuif de vergrendeling op de afdichting op de
achterkant om de afdichting te vergrendelen.
Schuif de vergrendeling van de afdichting op de
achterkant om de afdichting op de achterkant te openen.
Draai de afdichting tegen de klok in tot de witte en zwarte stippen zijn uitgelijnd.
Opmerkingen
1. Als u uw camera onjuist afdicht, dan kan dit resulteren in lekken die uw camera
beschadigen of vernietigen. Uw garantie dekt geen schade die voortkomt uit schade
die de gebruiker heeft veroorzaakt.
2. De rubberen afdichting vormt de waterdichte barrière om de camera te beschermen
tegen natte omstandigheden en onderwater. U moet ervoor zorgen dat deze
afdichting schoon blijft, omdat een enkele haar of zandkorrel een lekkage in het
product kan veroorzaken.
3. U moet de buitenkant van het product en de afdichting, na gebruik in zout water,
schoonspoelen met niet-zout water en daarna drogen. Als u dit niet doet, dan kan dit
corrosie in het product veroorzaken en daarmee het product beschadigen.
4.5 Inschakelen & uitschakelen
De camera inschakelen:
Houd
ingedrukt. De camera trilt en de groene LED licht op.
De camera uitschakelen:
Houd
ingedrukt. De camera trilt twee seconden en de groene LED gaat uit.
4.6 Video’s opnemen
U moet voor u begint met opnemen de videoresolutie selecteren door aan de schakelaar
voor de videoresolutie te draaien:1080p (1920x1080) of 720p (1280x720).
Er zijn twee methoden om een video-opname te starten. Als de video-opname start, dan
zal een korte trilling aangeven dat het opnemen is gestart. De LED-indicator zal tijdens de
opname ROOD zijn opgelicht.
1. Schuif, als de camera is ingeschakeld of uitgeschakeld,
naar de voorkant van
de camera om de opname te starten, u ziet een rode REC-markering.
2. Als uw camera is uitgeschakeld en de
schakelaar in de REC-stand staat,
houd dan
ingedrukt om de camera in te schakelen en de opname te starten.
Schuif de
schakelaar naar achteren om de opname te starten, u ziet een groene
STOP-markering. De camera trilt en de LED-indicator zal GROEN oplichten om aan te
geven dat het opnemen is gestopt. De camera zal daarna in standbymodus gaan.
U kunt het opnemen ook stoppen door
ingedrukt te houden, het opnemen stopt en de
camera schakelt uit. De camera trilt twee seconden en de rode LED zal uitschakelen.
Opmerkingen
1. U kunt de videoresolutie niet veranderen tijdens het opnemen.
2. Er is een vertraging van 2-3 seconden voor de camera start met opnemen.
3. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte beschikbaar is op de MicroSD-kaart. Als de
kaart vol is, dan zal de camera voor vijf seconden trillen en de groene LED zal
continu knipperen.
4.7 Foto’s nemen
1. Zet de camera aan door op te drukken.
2. Druk, nadat de camera is ingeschakeld, op
om een foto te nemen. Een korte
trilling en een flits van de groene LED geven aan dat de actie succesvol is
uitgevoerd.
Opmerkingen
1. U kunt geen foto’s maken tijdens het opnemen van een video.
2. Als de kaart vol is, dan zal de camera vijf seconden trillen en de groene LED zal
continu knipperen.
4.8 Automatisch draaien
De camera heeft een ingebouwde G-sensor die in staat is om de camerarichting te
detecteren. Door de camera 180
o
te draaien vanaf de standaardpositie zal het opgenomen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lenco Sportcam-200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lenco Sportcam-200 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Lenco Sportcam-200

Lenco Sportcam-200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 3 pagina's

Lenco Sportcam-200 Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's

Lenco Sportcam-200 Gebruiksaanwijzing - Français - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info