• Op mijn LB 900 Blue komt een rood lampje opgelicht in een druppelvorm en een uitroepteken in dit lampje. Wat is het probleem en hoe kan dit opgelost worden?

  Gesteld op 28-10-2021 om 16:40 in forum Lavazza Espresso apparaat Misbruik melden
  • Hoi, Ik heb zelf ontdekt dat het om het waterreservoir gaat, echter heb ik het waterreservoir meerdere malen eruit gehaald en op nieuw er ingezet, maar het helpt niet.
   Ik ga morgen even naar de leverancier bellen.
   Geantwoord op 6-6-2022 om 17:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info