• hallo beste,ben op zoek naar liefst nederlandstalige handleiding van een mig-mag cemax 2000of cemax 1800,denk italiaans produkt,www.cemaxweld.com maxmig 2000 A102968
    vindt nergens een vooruitgang.

    Gesteld op 8-6-2020 om 15:18 in forum Gereedschap Las apparaat Misbruik melden
    • beste,zit met dezelfde vraag,al verschillende lassen gedaan en door de knoppen op verschillende posities te plaatsen tot goed resultaat gekomen,de belangrijkste is knop E spanningsregeling met D draadaanvoersnelheid samen metknop Llengte van de las.oefenen.mvg. Geantwoord op 10-3-2021 om 20:33

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info