Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • waar kan ik vinden de schema van verbinding van chronogyr RAVu10 Gesteld op 8-1-2020 om 12:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wil u sture de schema van de chronogyr RAV10u
  agostino.furfari@gmail.com Gesteld op 8-1-2020 om 12:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • tijdens verlof plots uitgevallen
  batterijen nog ok
  geen indicaties op het scherlm
  wat nu Gesteld op 20-8-2019 om 10:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mail mij een handleiding voor thermostaat naar
  goudeseune.jacques@outlook.com Gesteld op 1-10-2018 om 20:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ben op zoek naar een elektrisch aansluitschema van een brander automaat Landis & Gyr Type RBQ 31.2
  Gebruikt voor mazoutbranders Weishaubt.

  Gesteld op 2-7-2018 om 19:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Thermostaat geeft aan: 88.5 en 88:88
  Hebben de batterijen vervangen maar de ketel blijft constant doorbranden
  Momenteel is het 27 gr. Gesteld op 27-2-2018 om 11:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik mijn chronogyr rev 10 's nachts uitzetten ? bijvoorbeeld van 22 uur tot 7 uur , nu draait de brander continue dag èn nacht Gesteld op 14-10-2015 om 14:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op nieuw appartement -nieuwe thermostaat hoe te regelen en af te stellen? Gesteld op 23-11-2014 om 10:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na vervangen van batterijen doet de kamerthermostaat het niet meer,display staat vast en reageert niet ,
  Deze vervangen of is het mogelijk een storing. Gesteld op 24-6-2013 om 20:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn display van onze landis cronogyr geeft niets meer aan ,batterijen vervangen maar geen resultaat.
  wel spanning op de draden
  wat kan dat zijn ?
  type cronogyr (staat geen type op) Gesteld op 19-6-2013 om 14:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb het zelfde aan de hand met een rev30 schermpje gaf niets meer aan en vervang batterijen en er gebeurd niets wat kan ik doen om de thermostaat terug ingesteld te krijgen? Geantwoord op 8-9-2015 om 10:34

   Waardeer dit antwoord (27)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Landis Gyr Chronogyr rev 10 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Landis Gyr Chronogyr rev 10 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info