304331

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

LG-wd-14220-fd

Zoeken resetten

 • Mijn wasmachine geeft telkens een error bij de laatste 17 of 11 min van het centrifugeren. Gesteld op 10-4-2021 om 16:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn LG-wasmachine geeft telkens een error tijdens de laatste min. 17 en/of 11 minuten bij het .het centrifugeren. Hoe is dat op te lossen.
  BvD
  hgroet@gmail.com Gesteld op 10-4-2021 om 16:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • weet u wat de oorzaak kan zijn van het niet/nooit fris ruiken van het wasgoed.
  het filter wordt regelmatig gereinigd en inmiddels zijn ook de aan-en afvoerslangen geheel gereinigd en de pomp vervangen. Gesteld op 1-10-2016 om 13:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat is de leeftijd van onze lg WD-14220FDN serienummer 603KWHX00521 Gesteld op 28-9-2015 om 12:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij zijn sinds enkele jaren in het bezit van een Lg wd 14220 fdb wasmachine. Herhaaldelijk gaat deze machine in blocage met de fout code OE ( fout bij de afvoer) terwijl er niets mis is met de filter of althans niets uitzonderlijks. Ieman enig idee wat hier aan de hand is?

  Gesteld op 2-8-2012 om 19:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG wd 14220 fd bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG wd 14220 fd in de taal/talen: Nederlands, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 6,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info