• Heb een lg kp500' wil via Bluetooth foto overbrengen op iPad, wordt steeds verbroken. Wat doe ik fout?


    Gesteld op 12-4-2012 om 23:54 in forum LG KP500 Misbruik melden
    • Apple hanteert een andere verbinding, een andere frequentie. Deze is bijna alleen geschikt als afstandsbediening, en niet als bestandsoverdracht. Ook dit is een marketingtrucje van apple, hiermee voorkomen ze namelijk dat men elkaar muziek doorgeeft, en het in plaats daarvan in de app-store koopt.

      Korte samenvatting: iPad->lg of andersom kan niet, het moet via de computer of internet. Succes! Geantwoord op 8-6-2012 om 23:56

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info