• Onze samsung LE40A856 LCD 102 cm, valt zonder aanleiding uit. Er is dan ineens een zwart scherm en duurt ongeveer 5 sec. en dan springt hij weer op gewoon beeld. Waar kan dat aan liggen

    Gesteld op 28-1-2016 om 17:12 in forum Beeld LCD TV Misbruik melden
    • Toevallig heb ik vandaag dezelfde vraag gesteld omtrent hetzelfde probleem. De TV gaat constant aan en uit. Heeft u al een oplossing gevonden? Ik zoek verder naar een oplossing. Zodra ik een antwoord heb zal ik u inlichten. Geantwoord op 28-1-2019 om 16:26

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info