Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/47
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • IK BEN DE CODE VAN DE START ONDERBREKER KWIJD WAT NU . Gesteld op 19-11-2019 om 08:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoi, ik wil de kleppen stellen van en kymco Sento heb en voeler maat gekocht maar weet niet welk maat ik moet hebben. wat is de correkte klepspeling voor de inlaat en voor de uitlaatklep.
  mvg Gesteld op 7-5-2019 om 10:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • weet iemand waar de cdi zit van de kamco new sento 50i? Gesteld op 14-4-2019 om 10:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een kymco sento in tweedehands gekocht maar de code is veranderd geweest en krijg de scooter niet in gang. Hoe kan ik de code vinden? Gesteld op 8-1-2019 om 16:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het olie lampje brand en de rem op het voor wiel zit nu vast heeft dat met elkaar te maken? Gesteld op 19-10-2018 om 16:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat gedoe als je de code kwijt ben en niet meer kanstarten Gesteld op 3-10-2015 om 22:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Iemand een idee waar de batterij zit bij een kymco sento 50? Gesteld op 5-6-2015 om 20:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kymco Sento 50 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kymco Sento 50 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info