Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/50
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn Kymci Agillity 16+50/150 e4 start niet meer, accu vol, benzine voldoende, lichten en toeter werken naar behoren, maar je hoort en er gebeurt niets na het starten van mijn scooter. Wat wel toevallig is dat het kwa weer rond het vriespunt en regenachtig is.
  Heb accu gemeten deze is goed, heb in het kapje van de bougie los getrokken en op vocht gecontroleerd en daarop wat haarlak hierin gespoten voor een snellere verbranding, maar dit werkte ook niet.... de scooter heeft 3 weken geleden een grote beurt gehad bij de officiële dealer, door Corona moet ik nu 5 weken wachten voor deze weer open gaat, is er iemand die mij kan helpen...... ps kan mijn scooter alleen elektrisch starten heb geen kickstarter. Dank voor uw hulp. Gesteld op 17-12-2020 om 22:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, Ik heb een vraag over de kilometeraanduiding van de teller. Odo is het totaal aantal totaal kilometers, Trip is ook bekend. Maar wat is de andere kilometestand op de teller, kan je die ook wijzigen. En onder het klokje staan deze cijfers 3-7, wat betekenen die. Gr. Gesteld op 18-10-2020 om 14:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar bevindt zich de Kickstarter van de Kymco 50cc 16+ ? Gesteld op 2-12-2018 om 17:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De 16+ word geleverd met een heelgoede startmoter & accu.
   Je start het ding dus electriek.
   Mocht je hem nu toch wille aantrappen,
   Dan kan je een kick starter laten monteeren. Geantwoord op 3-12-2018 om 23:15

   Waardeer dit antwoord (11)Misbruik melden
  • De normaalle 16+ die heb een kick starter uit de fabriek.
   Maar as jij de alller goekoopste uitvoering koopt.
   Dan moet je al blij zijn met een chokke.Geantwoord op 5-12-2018 om 05:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kymco Agility City 16 plus 50cc bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kymco Agility City 16 plus 50cc in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,7 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info