Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/45
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • olie bij vullen hoe kan je dit doen en wat is de beste manier hier voor? Gesteld op 24-3-2020 om 14:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kymco agility van 2008 4 takt welke soort benzine moet er in de tank E10 is er niet meer. Gesteld op 2-6-2019 om 16:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hii, ik krijg de rem schoenen niet los van deze scooter er zit ook wel veel vuil op Gesteld op 1-4-2019 om 21:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik bijna 60 rijd (op teller bijna 70) en dan weer langzamer rijden ga en weer optrek pakt hij de kilometers niet super snel weer op (wat ik wel zie op youtube en bij andere scooters dat ze gelijk door trekken naar de top in een laar seconden) weet iemand waar mee ik de trekkracht kan verbetrren?. Andere variohuis? Gesteld op 23-3-2019 om 00:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan er iemand de klepspeling zeggen voor kymco agility 50/16 4 takt injectie model 2018
  Met dank.
  Rik Gesteld op 23-2-2018 om 20:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wie kan me helpen men scooter start direct en rijd 50 meter en valt stil en dit een paar keer na een keer of 5 rijd hij weer normaal Gesteld op 27-1-2018 om 17:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoeveel kilometer kan ik met een volle tank van 5 liter rijden Gesteld op 14-11-2015 om 14:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kymco Agility 50 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kymco Agility 50 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info