• beste reageerders,

  vanmorgen ging ik naar een vriend van mij met de scooter. scooter reed perfect.
  hier hebben we de kickstarten schoon gemaakt want die kwam niet meer terug. ook heb ik dagrij ledlampjes aangesloten. deze heb ik op het contact gezet zodra ik de sleutel omdraai dat ze aan gaan.. op de terug weg merkte ik dat de scooter begon met stotteren en best wel rookt(zwart)
  kan dit aan het aansluiten van die lampjes liggen of moet ik toch echt ergens anders aan gaan denken. carb. CDI verstopte uitlaat

  Hoor graag van jullie

  bedankt alvast

  Gesteld op 11-3-2016 om 18:24 in forum Kymco Agility 50 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info