• krupps melkopschuimer anderhalf jaar gebruikt, werkte prima, nu ineens met welke soort melk dan ook alleen wordt het warme melk en geen schuim.
    Melk wordt wel steeds rondgedraait hoe kan dit?

    Gesteld op 27-9-2015 om 09:11 in forum Krups Melkopschuimer Misbruik melden
    • ik heb precies hetzelfde probleem. Het toerental van het motortje is waarschijnlijk nu veel minder. Dus de melk is heet, voordat ie uitgedraaid is, dus geen schuim. Maar jij hebt tenminste nog garantie! Bij mij gebeurde het na 2 jaar en 2 maanden. Geantwoord op 29-8-2016 om 15:23

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info