• Het lukt mij niet om een abonnement op mijn e reader te krijgen. Op proef ging het goed. Ik kan bijna alles invullen, tot de laatste stap, dan krijg ik de melding öops something wrong" Ik heb gebeld met Bol.com, en volgens hun heb ik dan al een abonnement bij kobo. Maar dat heb ik ook niet, er wordt niets van mijn rekening afgehaald. Is er een nummer van de helpdesk van kobo, waar ik iemand persoonlijk aan de lijn krijg? Die mij stap voor stap kan helpen?

    Gesteld op 24-2-2020 om 14:51 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden
    • Helemaal onderin de pagina. Hoe het nu is wee tik niet, maar een paar jaar geleden kon je een mail sturen en kreeg je bericht dat je op een bepaald tijdstip gebeld zou worden. Het is een nummer uit Canada of zo, maar we met een Nederlands sprekend persoon.
      Klik op deze LINK Geantwoord op 27-2-2020 om 08:50

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info