• Ik wil mijn account van kobo veranderen naar een ander email adres, ik heb alles wat er kan gebeuren al tig keren geprobeerd, maar de ene keer kent hij het ww niet , dan is het email adres niet juist... ik weet nogal zeker dat ik de juiste gegevens heb ingegeven, toch lukt er niets. Ik wil het omzetten van "fokkie@hotmail.com" naar een ander email adres nl " renilda_leysen@hotmail.com. Ik heb nu echter zoveel aan het proberen geweest dat ik niet meer zeker ben van de juiste schrijfwijze van " fokkie" en van dat ww , aangezien ik dat al verscheidene keren heb veranderd..... denk ik. Kan u mij misschien er mee helpen? alvast bedankt MVG Renilda Leysen.

    Gesteld op 23-1-2020 om 14:21 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info