• Mijn e reader is plotseling over gegaan in het spaans
  Hoe kan ik deze terug zetten naar het nederlands

  Gesteld op 20-10-2019 om 09:59 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden
  • Bovenstaande reageerder, moet je wel weten hoe dat in het Spaans geschreven wordt

   Tik midden op het scherm
   Tik rechts bovenin op het pijltje
   Tik rechts bovenin op de 3 streepjes
   Tik op de een na onderste optie
   tik op de 3e cursief geschreven optie
   Tik op, ik denk, Espanol en kies uit het lijstje Nederlands
   Geantwoord op 21-10-2019 om 07:12

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info