• Bij het openen van mijn E-reader kwam de zin; Kritieke fout. Fabrieksinstellingen herstellen? (in allerlei talen), op het scherm. Ik kon kiezen tussen een x of een v. Beide reageren niet en hetzelfde scherm komt steeds weer naar boven. Ook het resetten met een paperclip mocht niet baten. Iemand idee?

    Gesteld op 15-5-2019 om 06:35 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden
    • Soms kan je een e-reader terug naar fabrieksinstelling terug zetten als je heel vaak en snel de aan/uitknop indrukt. Heb je nog een e-reader met een apart lichtknopje dan hou je deze ingedrukt en tegelijk schuif je het aan/uitknopje naar (ik meen) rechts. Dit hou je vast tot de e-reader opnieuw opstart. Geantwoord op 16-5-2019 om 09:04

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info