• Mijn E-reader koboCE0560 blijft in de slaapstand. Ik zie voorkant van het boek, terwijl ik al 73% gelezen heb. Daar doorheen de hoofdstukken om problemen op te zoeken op bladzijden.
    Ik heb onderin al met een pinnetje zitten duwen. Geen reactie. Wat nu?

    Gesteld op 5-2-2018 om 16:19 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden
    • Hoe laad je de e-reader altijd op? Dit kan je het beste via het stopcontact doen. En dan misschien even een keer een nachtje aan het stroom laten hangen. Geantwoord op 10-2-2018 om 12:26

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info