• Mijn E-reader koboCE0560 blijft in de slaapstand. Ik zie voorkant van het boek, terwijl ik al 73% gelezen heb. Daar doorheen de hoofdstukken om problemen op te zoeken op bladzijden.
    Ik heb onderin al met een pinnetje zitten duwen. Geen reactie. Wat nu?

    Gesteld op 5-2-2018 om 16:19 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden
    • Hoe laad je de e-reader altijd op? Dit kan je het beste via het stopcontact doen. En dan misschien even een keer een nachtje aan het stroom laten hangen. Geantwoord op 10-2-2018 om 12:26

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info