• Avond/ nacht lezen hoe stel ik dat in. Af en toe licht dat even op maar verdwijnt weer direct. Kan bij instellingen niet vinden hoe dit in te stellen

    Gesteld op 14-11-2017 om 21:58 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden
    • Dat de pagina even donker wordt is niet de nachtmodus maar dan wordt de e-reader ververst. Er zit geen nachtmodus op de e-reader, staat ook niet in de specificaties. Als je in het donker wilt lezen kan je de verlichting aanzetten. (mist je geen Kobo Touch hebt, daar moet je een los leeslampje bij kopen) Geantwoord op 18-11-2017 om 11:02

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info