• Ik heb gisteren de Kobo Clara gekregen en via de online bibliotheek een boek gedownload. Toen ik het boek begon te lezen, heb ik de ereader van de portretstand op de landschapstand gezet, dus is het scherm 90 graden gedraaid. Nu staat er bovenin het scherm een slotje bij die stand, en reageert de ereader tijdens het lezen helemaal nergens op. Ik kan niet terug naar het home-scherm, de helderheid niet aanpassen, hem niet terugzetten op de portretstand, enzovoort. Tenzij ik de ereader afsluit en opnieuw aanzet, dan kom ik weer in het Home-programma. Als ik het boek opnieuw open, krijg ik hetzelfde verhaal. Hoe kan ik het slotje van de landschapstand verwijderen?

  Gesteld op 11-7-2019 om 12:08 in forum Kobo Clara HD Misbruik melden
  • De Kobo Clara heeft geen landscapeoptie, de Forma wel, dus ws heb je een Kobo Forma.
   Wat ik zou proberen is het boek te verwijderen en er opnieuw op te zetten
   Ik zou de gebruikshandleiding eens doorlezen, staat op deze site, kijken of je daar wellicht iets over dat slotje kan vinden.
   Je zou de e-reader even naar fabrieksinstelling terug kunnen zetten en opnieuw installeren
   Je zou de vraag bij Kobo neer kunnen leggen (deze site is niet van Kobo, vragen worden door andere Kobogebruikers beantwoord) Geantwoord op 12-7-2019 om 06:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info