• ik heb een nieuwe kOboAura gekocht maar krijg hem niet in het Nederlands hoe moet ik dat doen? mevrouw hettieArens

  Gesteld op 16-9-2019 om 14:57 in forum Kobo Aura One Misbruik melden
  • Wanneer je de e-reader voor het eerst installeert krijg je de vraag welke taal je wilt? Heb je dit scherm niet gekregen?
   Tik midden op het scherm, ga naar de drie streepjes linksboven
   Ga naar de een na onderste optie (Instellingen)
   Ga naar de 3e CURSIEF geschreven optie (Taal en woordenboeken
   Kies taal: Klik op het driehoekje rechts en zoek daar Nederlands. Geantwoord op 22-9-2019 om 06:27

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info