• Hallo, weet iemand of het mogelijk is om de info die bovenin het scherm staat bij de home pagina (dus lampje, wifi, batterij etc, ook in te stellen is op de leespagina's?
  Hartelijk dank alvast!

  Gesteld op 23-9-2018 om 14:20 in forum Kobo Aura One Misbruik melden
  • Bovenstaande reageerder, dit ligt er net aan hoe je je leesinstellingen hebt ingesteld. ik moet in het midden van het boek tikken omdat ik het zo heb ingesteld dat ik onder en boven de pagina's omsla. Bovendien heb je het niet permanent ingesteld wat de vraagsteller vraagt (althans zo lees ik dit)
   Vraagsteller, volgens mij kan het niet wat jij vraagt. Geantwoord op 25-9-2018 om 15:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info