• De reader staat nu per ongeluk in het Spaans en krijg hem niet meer in het Nederlands????

  Gesteld op 5-6-2017 om 10:07 in forum Kobo Aura One Misbruik melden
  • Wanneer heb je voor het laatst ge-udate? Als je recent ge-update hebt:
   klik midden op het scherm (tenzij je op het Homeschem zit) klik links boven op de 3 streepjes
   Neem de een na onderste optie
   neem de 3e in cursief geschreven optie
   Neem de 1e optie
   klik helemaal rechts op de \/
   Kies Nederlands

   Heb je niet recent ge-update
   tik dan midden op het scherm voor de home pagina (tenzij je hier al opzit) Klik op de 3 stipjes rechts boven in het scherm. Kies de onderste optie rechts (het wieltje) en doorloop vervolgens de stappen zoals hierboven beschreven. Geantwoord op 7-6-2017 om 18:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info