• Ik heb vorige week een Kobo Aura ONE gekocht, maar elke keer ik een blz gelezen heb en naar de volgende blz wil gaan krijg ik eerst een volledig zwart scherm en dan pas de volgende blz. Heb verschillende keren terug naar fabrieksinstellingen gedaan maar dat help ook niet. Weet iemand daar misschien een oplossing voor.

    Gesteld op 2-3-2017 om 14:13 in forum Kobo Aura One Misbruik melden
    • Bij instelling/leesinstellingen kan je aangeven hoe vaak het display ververst wordt, jij hebt 'm ws op 1 pagina staan, dit kan je veranderen in 6 pagina's. Geantwoord op 2-3-2017 om 16:59

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info