Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/54
Pagina verder
User Guide
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • ook ik heb dit probleem. Na uren met medewerker gechat te hebben is het niet opgelost. Ga nu maar abonnement opzeggen en mij dan weer opnieuw aanmelden na een.paar dagen. Kijken of dat helpt. Of heeft iemand een andrre oplossing Gesteld op 18-9-2020 om 10:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Nee, maar ik heb inmiddels ontdekt dat ik via de app op mijn telefoon alles kan downloaden. Daar gaat het goed. Als je dat hebt gedaan ga ik naar mijn ereader en klik ik op lezen en het boek wordt gedownload. Ik ben blij dat dat goed gaat.Geantwoord op 19-9-2020 om 09:33

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Heb een boek uitgezocht bij Kobo op mijn Ereader maar kan het niet betalen, er wordt gezegd, oeps er gaat iets fout, probeer het later nog eens? Gesteld op 1-9-2020 om 09:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Een aantal schrijvers staat bij mij in “mijn verzamelingen”. Die schrijvers en hun boeken zou ik graag uit de lijst van “mijn boeken” hebben, zodat er een overzichtelijker lijstje onstaat in “mijn boeken”. Namelijk van boeken die “nergens” toe horen. Weet iemand of dit kan en zo ja: hoe? Ik heb het nog nergens kunnen vinden. Met dank! Gesteld op 19-7-2020 om 22:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik een boek van mijn Kobo Aura uitlenen aan een vriend? Gesteld op 9-5-2020 om 16:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Volgens mij wel, ik meen dat je een gekocht boek met één iemand mag delen. Maar misschien dat Google uitkomst biedt? Geantwoord op 11-5-2020 om 06:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb een e reader h20 maar hij laat niet meer op wat kan ik doen Gesteld op 28-3-2020 om 18:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb je al een andere lader en/of kabel geprobeerd? Als dat niet helpt hoop ik dat er nog garantie op je reader zit. Sucses. Geantwoord op 28-3-2020 om 19:03

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Andere kabel of ander laadstation. Probeer eens een telefoonlader en dan aan het stroom. Het kan best even duren voor je ziet dat deze daadwerkelijk aan het laden is.Geantwoord op 30-3-2020 om 07:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik wil mijn kobo aura h20 opladen. kan ik het ook via het lichtnet doen? Gesteld op 14-3-2020 om 12:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kobo Aura H20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kobo Aura H20 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info