• ook ik heb dit probleem. Na uren met medewerker gechat te hebben is het niet opgelost. Ga nu maar abonnement opzeggen en mij dan weer opnieuw aanmelden na een.paar dagen. Kijken of dat helpt. Of heeft iemand een andrre oplossing

    Gesteld op 18-9-2020 om 10:01 in forum Kobo Aura H20 Misbruik melden
    • Nee, maar ik heb inmiddels ontdekt dat ik via de app op mijn telefoon alles kan downloaden. Daar gaat het goed. Als je dat hebt gedaan ga ik naar mijn ereader en klik ik op lezen en het boek wordt gedownload. Ik ben blij dat dat goed gaat. Geantwoord op 19-9-2020 om 09:33

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info