• ik heb mijn reader pas, maar omdat hij idere keer vast loopt wilde ik configureren, maar hij pakt het ww niet en heb ik ww vergeten geklikt, heb een link ontvangen per mail, maar krijg dan de melding : dit adres is ongeldig. zo kom ik niet verder. ook heb ik al eerder geprobeerd adobe digital te instaleren, maar lukt ook niet

    Gesteld op 9-2-2019 om 10:24 in forum Kobo Aura H20 Misbruik melden
    • Om heel eerlijk te zijn, snap ik weinig van deze vraag. Wellicht is het een optie om de e-reader naar fabrieksinstelling terug te zetten en opnieuw te installeren. Adobe Digital Edition kan je niet op jee-reader installeren, dit moet je op je pc/laptop doen. Geantwoord op 11-2-2019 om 11:37

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info