• Mijn Kobo blijft in slaapstand hangen. Is een nieuw type, met alleen een aan- en uitknop. Die doet niets. Weet iemand een oplossing?

    Gesteld op 7-4-2018 om 08:46 in forum Kobo Aura H20 Misbruik melden
    • Ik heb de H2O editie 2 ook en kamp met hetzelfde probleem, door steeds op de aan/uitknop te drukken en tussendoor even op het stroom aan te sluiten en maar lang een continue kort op die aan/uitknop te blijven drukken lukte het toch de e-reader weer te wekken. Maar bij mij liep de accu ook binnen 24 uur leeg en kreeg ik soms bij het uit slaapstand wekken een half zwart en een half wit scherm. Mijn e-reader gaat morgen return to sender. #Bol.com Geantwoord op 12-4-2018 om 04:30

      Waardeer dit antwoord (11) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info