• mijn e reader doet niets meer en laad niet meer op

  Gesteld op 10-3-2018 om 20:27 in forum Kobo Aura H20 Misbruik melden
  • is je scherm uit, of zwart of zie je nog de omslag/tekst?
   1. een dag aan de lader? check.
   2. resetbuttom ingedrukt ( indien nog aanwezig, oude type) geen reactie? check.
   3. SD card eruit gehaald ( indien aanwezig)en nogmaals getracht te starten startknop 10 sec. indrukken? check.
   4. lukt dat alles niet, dan is het zaak met je aankoopbewijs naar de winkel te gaan en de reader ter reparatie aan te bieden of als deze nog in de garantietijd zit om te ruilen.
   dat is mijn allemaal van de zomer overkomen, bij CoolBlue goed geholpen, direct omgewisseld voor een nieuwe omdat de reader nog in de garantietijd zat.
   succes. Geantwoord op 13-3-2018 om 07:58

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info