• Ik ben in het bezit van een R Kobo reader. Ik zag eerst 5 lrge vierkantjes op mijn scherm. Heb toen vele malen.het.aan en.uitknopje aangedaan. Ni is mijn scherm dood terwijl hij al geruime tijd aan de computer opgrladen wordt. Wat moet ik doen

    Gesteld op 16-9-2018 om 21:39 in forum Kobo Aura Edition 2 Misbruik melden
    • Allereerst vind ik de vraag erg lastig te lezen met al die taalfouten. Ik zou de e-reader eens 24 uur aan het stroom opladen ipv aan de laptop. Dan even kijken hoe deze dan reageert. Geantwoord op 20-9-2018 om 19:23

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info