• Ik een kobo aura edition 2
  Als ik een boek gelezen heb, wil ik dat boek verwijderen uit de bibliotheek. Vandaag heb ik een upload uitgevoerd en probeerde daarna een boek te verwijderen. Dit lukt echter niet meer. Na op de knop verwijderen te hebben gedrukt start mijn reader opnieuw op en het boek blijft staan. Wie weet voor mij een antwoord

  Gesteld op 1-9-2018 om 13:04 in forum Kobo Aura Edition 2 Misbruik melden
  • Eerlijk gezegd snap ik de vraag niet zo heel goed, je drukt op de knop verwijderen? Je verwijderd een boek als volgt: druk lang op het boek, je krijgt een aantal opties waaronder verwijderen en dan kan je kiezen of je het boek wilt verwijderen uit home of uit mijn boeken, kies de laatste optie. Dan zou het boek van de e-reader af moeten zijn.

   Geantwoord op 3-9-2018 om 06:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Zoals u beschrijft handel ik. Alleen als ik dan op de knop verwijderen druk, gaat mijn reader opnieuw opstarten en staat het boek er nog steeds. Dit euvel is pas ontstaan na de laatste upload. Daarvoor gingen de boeken wel van mijn reader af. Geantwoord op 3-9-2018 om 07:09

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info