Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/77
Pagina verder
Handleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • bij spelletjes kan ik niet meer over het scherm schuiven om symbolen te verbinden,hebben meer mensen hier last mee? Gesteld op 15-1-2018 om 15:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb er geen ervaring mee. Maar wat bij mij altijd helpt is een keer helemaal uit en aan.
   En wat mij ook wel helpt: het verwijderen van een storende app

   Geantwoord op 15-1-2018 om 15:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik kan geen apps installeren omda er te weinig ruimte intern is. Hoe kan ik apps naar de sd kaart verplaatsen
  Gesteld op 9-12-2017 om 17:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb boeken van mijn computer op de Kobo gezet maar kan ze niet vinden Gesteld op 14-7-2017 om 21:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Soms wil niet importeren maar blijft het boek wel in de selectie lijst staan, samen met de wel geïmporteerde boeken, hoe krijg ze weg uit de lijst? Gesteld op 29-6-2017 om 13:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heeft de Kobo arc 7 een GPS functie waarop ik ANWB kaarten kan downloaden ? Gesteld op 1-6-2017 om 18:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan niet importeren.
  Ik heb een boek drie dagen aangeschaft .. Het boek staat wel in mijn bibliotheek. Maar als ik op importeren druk komt er geen lijst en is de mededeling dat hij op mijn geheugenkaart geen artikelen kan vinden.
  ????
  Gesteld op 13-11-2016 om 13:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan iTunes overzetten naar Kobo ? Boeken wel te verstaan. Gesteld op 22-10-2016 om 21:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • miijn Kobo verbind niet meer met de WIFI thuis hij geeft authenticatieprobleem wat ik ook doe. Kan iemand mij helpen? Gesteld op 19-5-2016 om 19:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo..hoe kan ik buiten lezen zonder last te hebben van het zonlicht Gesteld op 21-4-2016 om 13:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan geen b weken vanaf mijn pc importeren... ik krijg geen verbinding van mijn arc met de pc hij zegt 'maak verbinding' maar dan heb ik geen reactie... Gesteld op 24-3-2016 om 09:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het beeld van een video staat vast hoe kan ik het beeld laten draaien Gesteld op 5-1-2016 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik zoek de handleiding van de Tablet van Kobo ce0979 want ik weet niet hoe ik het op nederlands kan zetten Gesteld op 22-5-2015 om 13:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Lobo Arc 7 wordt heet en in het Spaans komt de mededeling: batterij verwijderen, wat is er aan de hand? Gesteld op 4-5-2015 om 16:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na een lange tijd mijn kobo niet gebruikt te hebben wil ik mijn kobo opladen, maar er gebeurd helemaal niets. Kunt u mij helpen? Gesteld op 3-5-2015 om 11:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de ereader goed lezen buiten/ in de zon Gesteld op 15-4-2015 om 18:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Aangekochte boeken verschijnen niet in de bibliotheek Gesteld op 7-12-2014 om 21:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de gebruikershandleiding van kobo arc 7 tablet downloaden ?

  Gesteld op 29-9-2014 om 15:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • IK KAN NERGENS EEN GOED ANTWOORD VINDEN. HOE KAN IK DE GRATIS E-bOOKS BINNENHALEN OP MIJ LEP-TOP. Door verschillende mensen geprobeerd, niemand lukt het. Ik baal ervan en ik wil z.s.m. een duidelijk antwoord.Geantwoord op 26-12-2014 om 15:33

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kobo Arc 7 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kobo Arc 7 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info