Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/79
Pagina verder
Guide D’Utilisation
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik wil een boek openen waar ik in bezig ben en krijg de opmerking kobo is gestopt. Ka boek niet openen Gesteld op 13-4-2020 om 16:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedendag,
  Ik wil de Kobo 7 weer instellen op fabrieksinstelling maar nu komt de FASTBOOT mode inbeeld.
  Staat al eem uur zo aan . Wat moet/kan ik doen
  Mvg.Ambmol Gesteld op 4-11-2019 om 11:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het toetsenbord is in de war als ik op een letter druk komt er een andere letter hoe los ik dit op ? Gesteld op 8-9-2019 om 14:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Toetsenbord werkt niet goed Ik krijg verkeerde letters Gesteld op 8-9-2019 om 13:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar vind ik de zogenaamde Android robot op deze e-reader? Gesteld op 5-3-2019 om 22:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik deze e-reader resetten? De oplossing aangedragen van Rakuten KOBO werkt niet. Gesteld op 5-3-2019 om 22:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij het opnieuw installeren na de wifi verbinding kom ik niet verder dan de melding Fout # 404 wie kan mij helpen Gesteld op 25-1-2019 om 13:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zit er op de Kobo Arc 7 HD een mogelijkheid te resetten? Gesteld op 20-10-2018 om 14:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wordfeud scherm blijft zwart wel heb ik lettertjes,:-) wat kan ik eraan doen? Gesteld op 22-5-2016 om 22:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo Wordfeud free werkt niet op onze 2 aangeschafte Kobo Arc7 Na de eerste ronde wordt t scherm zwart wat te doen? Gesteld op 13-1-2016 om 11:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij werkt het ook niet. Ik krijg geen speelbord in beeld. Wel je eigen letters, maar jebkunt dus niet zien waarje ze neer moet leggen. Geantwoord op 30-1-2016 om 22:38

   Waardeer dit antwoord (10)Misbruik melden
 • Ik kan niet meer in het menu.. Kobo gaat aan en meteen verschijn te boekenlijst Gesteld op 16-11-2015 om 15:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn grote aantal epubs van mijn pc naar mijn eraeder overzetten Gesteld op 16-8-2015 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hoi app mijn bestanden downloaden op de ereader, dan verbinding maken met de pc en ereader met het snoertje usb pc mini in reader. Dan naar epubs bestand op de pc en kopieeren naar de reader als je bestanden in de map op de reader staan is seconden werk dan naar kobo downloaden in menu reader . Kobo zet dan je bestanden zelf in je boeken kast Geantwoord op 6-12-2015 om 10:59

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kobo Arc 7 HD bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kobo Arc 7 HD in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 3,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info