• Ik zoek al jaren naar de bouw dozen voor het maken van een zweefmolen en een draaimolen Deze dozen zijn niet te koop in speelgoed winkels
  ook graag wat kosten deze dozen, kunt u mij daar antwoord op geven, bij voorbaat dank.

  Gesteld op 1-2-2019 om 14:16 in forum Knex Speelgoed Misbruik melden
  • Beste

   Heb ze allebei volgens mij , draaimolen op zeker .
   Zijn veel dozen niet te koop vooral de oude series niet .
   Heb hier nog zeker 30 A 40 komplete dozen en denk 150 kilo los gesorteerd .
   Alles gaat weg want stop ermee , dus hoor het wel wat je zoekt
   Mail mij maar op avdk56@hotmail.com en laat maar weten

   Groet Aad Geantwoord op 1-2-2019 om 18:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info